Page 8 - FENİX Neotech Katalog
P. 8

FENİX GRANİPOR C2TE


                   Yüksek performanslı, çimento esaslı, porselen,
                   sırlı porselen, seramik ve granit yapıştırma harcı.
      UYGULAMA ALANI                   • Ürün performansını arttırmak için Fenix Brüt Beton Astarı kullanılabilir.
      Seramik, porselen, sırlı porselen, seramik ve granit seramik kaplamalarında, iç  • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
      mekanların duvar ve zemininde, dış mekanların zemin döşemelerinde kullanılır. kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
                               • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
      UYGULAMA YÜZEYLERİ                 ilave edilmemelidir.
      İç mekan duvar; - Çimento bazlı sıva,  - Brüt beton,   • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
             - Alçı sıva ve alçı panel (Fenix Brüt Beton Astarı uygulanmış)  • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve
             - Eski seramik kaplama (Fenix Brüt Beton Astarı uygulanmış) taşıyıcılığı uygulanma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
      İç mekan zemin;                   • Uygulama esnasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması
             - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme,    engellenmelidir.
                                               FENİXNEOTECH-EK1
             - Eski seramik kaplama (Fenix Brüt Beton Astarı uygulanmış) • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan
      Dış mekan zemin; - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme, yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

      UYGULAMA SINIRI                  • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat
      • Metal yüzeylerde kullanılmaz.          edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
      • Prefabrik ve yerden ısıtmalı döşemelerde uygulanmaz.  • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
      • Dış cephelerde uygulanmaz.            bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey
                               uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 
      UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
      • Kullanılabilme süresi, maksimum 4 saattir.    UYGULAMA ŞEKLİ
      • Çalışabilme süresi, maksimum 25 dakikadır.    Ortalama 6,75-7,25  litre kadar su ile 25 kg.’lık Fenix Granipor, tercihen düşük devirli
      • Düzeltilebilme süresi, maksimum 20 dakikadır.  bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. 
      • Derz uygulanabilmesi için gerekli süre (duvarda ve zeminde) 24 saattir.  Fenix Granipor , 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2
      • Zeminin trafiğe açılabilmesi için gereken süre, 24 saattir. Yoğun trafiğe maruz  dakika daha karıştırılmalıdır. 
      zeminlerde ise bu süre 1 haftadır.         Harç,yüzeye uygulanıp kalınığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın
      • Uygulama kalınlığı, 3-10mm. arasıdır. (Tek veya çift taraflı yapıştırma) diş boyutu,döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin
                               düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.
      YÜZEY HAZIRLIĞI                  Aşağıda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de
      Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm.’den  seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır (Çift taraflı yapıştırma).
      ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.  - İç mekan, zemin uygulamalarında: 
      Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok  Granit seramik, sırlı porselen,doğal kompoze taş vb.için, 500 cm2; seramik, fayans
      olana kadar beklenmelidir.             vb.için 1100 cm2 ‘den büyük seramikler. 
      Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler  Fenix Granipor C2TE   uygulamasından en  - İç mekan, duvar uygulamalarında:
      az 24 saat önce Fenix Tamir Harcı  ile onarılmalıdır. Granit seramik, sırlı porselen, doğal kompoze taş vb. için, 120 cm2 ;seramik, fayans
      7 mm.’nin altındaki bölgesel onarımlar Fenix Granipor C2TE  kullanarak yapılabilir. vb. için 1100 cm2’den büyük seramikler
      PERFORMANS                     - Tüm dış mekan zemin uygulamalarında.
                               İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
      Başlangıç Yüksek Çekme Yapışma Mukavemeti: ≥ 1 N/mm2 Uygulamlarda kaplamaların ebadı kadar, ağırlığı da önem arz etmektedir.
      Suya Daldırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapışma Mukavemeti: ≥ 1 N/mm2 Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
      Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapışma Mukavemeti: ≥ 1 N/mm2 yüksek ısıda süre kısalır. 
      Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Yüksek Çekme Yapışma Mukavemeti: ≥ 1 N/ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
      mm2                        önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
      Uzatılmış açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti:( en az 30 dak.  Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti.  sorumlu değildir. 
      sonra ≥0,5 N/mm2 )
      Sıcaklık Direnci: - 30°C ile + 60°C arası.     YÜZEY VE ORTAM SICAKLIĞI
      Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28  Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
      gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler  Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
      değişebilir.                    uygulanmamalıdır.
      REFERANS STANDARTLARI               Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır
      TS EN 12004/ C2TE sınıfı.             AMBALAJ
      CE                         Net 25 kg.’lık torbada (palette 64 adet, 1600 kg)
      Bayındırlık Poz.No: 04.380/005
                               RAF ÖMRÜ
      UYGULAMA YÖNTEMLERİ                Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
      •Fenix Granipor Seramik Yapıştırma Harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal  Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
      durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye uygulanmalıdır. 
      • Uygulama sırasında harcın yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir.  RENK
      Yüzeyinde film oluşturmuş yapıştırıcı zeminden kazınmalıdır ve tekrar  Gri , Beyaz
      kullanılmamalıdır. 
      • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu tokmak ile yüzeye oturması  TÜKETİM
      sağlanmalıdır. 
      • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 saat sonra geçilmelidir.  SERAMİK  TARAK  TÜKETİM
      • Dış mekan uygulamalarında 33x33 cm’den büyük ebatlı seramik uygulamalarında  2 Tek taraflı yapıştırma  2 Çift taraflı yapıştırma
      çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.    cm   mm         kg/m
                                 120
      UYGULAMA ÖNERİLERİ                  120-500  6x6x6    4       5-6
                                     8x8x8
                                           5
                                                   6,5
      • Açık renkli duvar ve yer seramikleri ile cam tuğlaların beyaz renkli Fenix Granipor
      Yapıştırma Harcı ile yapıştırılması önerilir.    500-3600  10x10x10  5,5       7-8

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13