Page 6 - FENİX Neotech Katalog
P. 6

FENİX SERAMİK
                   YAPIŞTIRMA HARCI C1T

                   Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.
      UYGULAMA ALANI                   • İç ve dış mekan uygulamalarında 20x20cm’den büyük ebatlı seramik
      Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine,  uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.
      dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.   • 33x33 cm yer ya da 25x40 cm duvar seramik ölçülerinden büyük ebatlarda kaplama
                               malzemesi için kullanılmamalıdır.
      UYGULAMA YÜZEYLERİ
      İç mekan duvar; - Çimento bazlı sıva,       UYGULAMA ÖNERİLERİ
      İç mekan zemin; - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme, • Açık renkli duvar ve yer seramikleri ile cam tuğlaların beyaz renkli Fenix Seramik
      Dış mekan zemin; - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme, Yapıştırma Harcı ile yapıştırılması önerilir.
                               • Ürün performansını arttırmak için Fenix Brüt Beton Astarı kullanılabilir.
      UYGULAMA SINIRI                  • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
      Metal yüzeylerde uygulanmaz             kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
      Yoğun trafiğe maruz zeminlerde (endüstriyel alanlar vb.) uygulanmaz   • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave
      Prefabrik ve yerden ısıtmalı döşemelerde uygulanmaz  edilmemelidir.
      Ahşap döşemelerde, eski boyalı yüzeylerde, yüzme havuzlarında ve mevcut seramik  • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
      kaplamalar üzerinde uygulanmaz.          • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve
      Beton duvar, alçı sıva, alçı levha ve alçı blok yüzeylerde uygulanmaz.  taşıyıcılığı uygulanma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
      UYGULAMA ÖZELLİKLERİ                • Uygulama esnasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması
      Kullanılabilme süresi: Max. 4 saat         engellenmelidir.
      Çalışılabilme süresi: Max. 25 dakika.        • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan
      Düzeltilebilme süresi: Max. 20 dakika.       yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
      Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat (duvarda ve zeminde).  • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat
      Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre: 24 saat. edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
      Uygulama kalınlığı: 3-10 mm. arası (tek veya çift taraflı yapıştırma) • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
                               bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey
      YÜZEY HAZIRLIĞI                  uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 
      • Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı
      engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler  UYGULAMA ŞEKLİ
      kazınmalıdır.                    Ortalama 6,75-7,25   litre kadar su ile 25 kg.’lık Fenix Seramik Yapıştırma hacı , tercihen
      • Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek temizlenmelidir.  düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. 
      • Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiratı yapıştırma harcı  Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar 1-2 dakika
      uygulanmasından 6-8 saat önce Fenix Tamir Harcı ile yapılmalıdır.  daha karıştırılmalıdır.
      • Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin  Harç,yüzeye uygulanıp kalınığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.Malanın diş
      dengelenmesi için yüzey Fenix Brüt Beton Astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 5-6  boyutu,döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne
      saat kurumaya bırakılmalıdır.            göre belirlenmelidir.
      • Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin  Aşağıda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de
      artırılması için yüzey Fenix Brüt Beton Astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve  seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır (Çift taraflı yapıştırma).
                                           2
      minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.       İç mekan, zemin uygulamalarında: 1100 cm den büyük seramikler
                                           2
      • Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce önerilen astar ile  İç mekan, duvar uygulamalarında: 500 cm den büyük seramikler
      astarlanmış yüzeye Fenix İzodek Çift Bileşenli Tam Elastik Sürme İzolasyon ürünü  İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
      ile su yalıtımı sağlanmalıdır. Bu yüzeylerde minimum C2 sınıfı yapıştırıcılar tercih  Uygulamalarda kaplamaların ebadı kadar, ağırlığı da önem arz etmektedir.
      edilmelidir.                    Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
                               yüksek ısıda süre kısalır. 
      PERFORMANS                     Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
      Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2  önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
      Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2 Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir.
      Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2
      Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2 YÜZEY VE ORTAM SICAKLIĞI
      Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti: (en az 20dk. sonra) ≥ 0,5  Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
      N/mm2                       Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
      Kayma: ≤ 0,5 mm.                  uygulanmamalıdır.
      Sıcaklık direnci: -30 °C ile +60 °C arası.     Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır
                                               FENİXNEOTECH-EK1
      Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28  AMBALAJ
      gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler  Net 25 kg.’lık torbada (palette 64 adet, 1600 kg)
      değişebilir.
                               RAF ÖMRÜ
      REFERANS STANDARTLARI               Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
      TS EN 12004 / C1T sınıfı.             Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
      CE
      Bayındırlık Poz.No: 04.380/001           RENK
                               Gri, Beyaz
      UYGULAMA YÖNTEMLERİ
      • Fenix Seramik Yapıştırma harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal durumuna göre  TÜKETİM
      belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye uygulanmalıdır.   SERAMİK  TARAK      TÜKETİM
      • Uygulama sırasında Fenix Seramik Yapıştırma harcının yüzeyde film  Tek taraflı yapıştırma  Çift taraflı yapıştırma
      oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film oluşturmuş yapıştırıcı yüzeyden  2 2
      kazınmalıdır ve tekrar kullanılmamalıdır.       cm    mm         kg/m
      • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu tokmak ile yüzeye oturması  120  6x6x6  4  5-6
      sağlanmalıdır.                    120-500  8x8x8    5       6,5
      • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 saat sonra geçilebilir.  500-2000  10x10x10  5,5  7-8

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11