Page 7 - FENİX Neotech Katalog
P. 7

PREMİUM SERAMİK
                     YAPIŞTIRMA HARCI C1TE

                   Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekleme süresi uzatılmış
                           çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.


       UYGULAMA ALANI                   çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.
       Seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda  UYGULAMA ÖNERİLERİ
       özellikle banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde duvara ve zemine, dış mekanlarda  • Açık renkli duvar ve yer seramikleri ile cam tuğlaların beyaz renkli Fenix Premium
       zemine döşenmesinde kullanılır.
                                 Yapıştırma Harcı ile yapıştırılması önerilir.
       UYGULAMA YÜZEYLERİ                 • Ürün performansını arttırmak için Fenix Brüt Beton Astarı kullanılabilir.
       İç mekan duvar; - Çimento bazlı sıva,  - Alçı sıva  • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında
       İç mekan zemin; - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme, kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
       Dış mekan zemin; - Çimento bazlı şap,  - Beton döşeme, • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
                                 ilave edilmemelidir.
       UYGULAMA SINIRI                  • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
       Metal yüzeylerde uygulanmaz             • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve
       Yoğun trafiğe maruz zeminlerde (endüstriyel alanlar vb.) uygulanmaz   taşıyıcılığı uygulanma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
       Prefabrik ve yerden ısıtmalı döşemelerde uygulanmaz  • Uygulama esnasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması
       Ahşap döşemelerde, eski boyalı yüzeylerde, yüzme havuzlarında ve mevcut seramik  engellenmelidir.
       kaplamalar üzerinde uygulanmaz.          • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan
       Beton duvar, alçı sıva, alçı levha ve alçı blok yüzeylerde uygulanmaz.  yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
       UYGULAMA ÖZELLİKLERİ                • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat
       Kullanılabilme süresi: Max. 4 saat         edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
       Çalışılabilme süresi: Max. 25 dakika.        • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
       Düzeltilebilme süresi: Max. 20 dakika.       bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey
       Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat (duvarda ve zeminde).  uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 
       Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre: 24 saat. UYGULAMA ŞEKLİ
       Uygulama kalınlığı: 3-10 mm. arası (tek veya çift taraflı yapıştırma) Ortalama 6,75-7,25   litre kadar su ile 25 kg.’lık Fenix Premium Seramik Yapıştırma
       YÜZEY HAZIRLIĞI                  Harcı, tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice
       • Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı  karıştırılmalıdır. 
       engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi  Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar 1-2
       maddeler kazınmalıdır.               dakika daha karıştırılmalıdır.
       • Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek temizlenmelidir.  Harç,yüzeye uygulanıp kalınığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.Malanın diş
       • Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiratı yapıştırma harcı  boyutu,döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin
       uygulanmasından 6-8 saat önce Fenix Tamir Harcı ile yapılmalıdır.  düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.
       • Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey  Aşağıda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de
                                                 FENİXNEOTECH-EK1
       emiciliğinin dengelenmesi için yüzey Fenix Brüt Beton Astar ile tek kat olarak  seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır (Çift taraflı yapıştırma).
       astarlanmalı ve 5 - 6 saat kurumaya bırakılmalıdır.   İç mekan, zemin uygulamalarında: 

       • Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin  1100 cm2 ’den büyük seramikler. 
       artırılması için yüzey Fenix Brüt Beton Astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve  İç mekan, duvar uygulamalarında: 
       minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.       900 cm2 ’den büyük seramikler. 
       • Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce önerilen astar ile  Tüm dış mekan, zemin uygulamalarında.
       astarlanmış yüzeye Fenix İzodek Çift Bileşenli Tam Elastik Sürme İzolasyon  ürünü  İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
       ile su yalıtımı sağlanmalıdır. Bu yüzeylerde minimum C2 sınıfı yapıştırıcılar tercih  Uygulamalarda kaplamaların ebadı kadar, ağırlığı da önem arz etmektedir.
       edilmelidir.                    Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
                                 yüksek ısıda süre kısalır. 
       PERFORMANS                     Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
       Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2  önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
       Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2 Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir.
       Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2
       Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0.5 N/mm2 YÜZEY VE ORTAM SICAKLIĞI
       Uzatılmış açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti: (en az 30 dk.  Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
       sonra) ≥ 0,5 N/mm2                 Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
       Kayma: ≤ 0,5mm.                  uygulanmamalıdır.
       Sıcaklık direnci: - 30°C ile + 60°C arası.     Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır
       Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28  AMBALAJ
       gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler  Net 25 kg.’lık torbada (palette 64 adet, 1600 kg)
       değişebilir.
                                 RAF ÖMRÜ
       REFERANS STANDARTLARI               Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
       TS EN 12004 / C1TE sınıfı.             Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
       CE
       Bayındırlık Poz.No: 04.380/002           RENK
                                 Gri , Beyaz
       UYGULAMA ÖNERİLERİ
       •Premium Seramik Yapıştırma Harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal durumuna  TÜKETİM
       göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye uygulanmalıdır. 
       • Uygulama sırasında harcın yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir.  SERAMİK  TARAK  TÜKETİM
       Yüzeyinde film oluşturmuş yapıştırıcı zeminden kazınmalıdır ve tekrar  Tek taraflı yapıştırma  Çift taraflı yapıştırma
       kullanılmamalıdır.                   cm  2  mm         kg/m  2
       • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu tokmak ile yüzeye oturması  120  6x6x6  4  5-6
       sağlanmalıdır. 
       • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 saat sonra geçilmelidir.  120-500  8x8x8  5  6,5
       • Dış mekan uygulamalarında 33x33 cm’den büyük ebatlı seramik uygulamalarında  500-2000  10x10x10  5,5  7-8

                                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12