SÜPER ÖRTÜCÜ SATEN ASTAR Akrilik Emülsiyon Esaslı

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır örtücü astar.

UYGULAMA ALANI

Yapıların iç ve dış cephelerinde, özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boyaların altına, aderansı artırmak ve son kat boya tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

• Çimento esaslı sıvalar,
• Brüt beton yüzeyler,
• Alçı-sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
• Eski boyalı yüzeyler.
*Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA SINIRI

• Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Ortam sıcaklığı +5ºC ile + 30ºC arasında olmalıdır.
• Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• Fenix süper örtücü saten astar, inceltilmeden homojen hale  gelinceye kadar karıştırılıp, pösteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanır.
• Boya uygulamasında fenix süper örtücü saten astar uygulamasından en az 6 saat sonra bazlanmalıdır.

AMBALAJ

Net 15lt ±%2’lik plastik kovalardadır.

UYGULAMA ALETLERİ

Pösteki rulo, fırça.

RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı, durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

TÜKETİM

Tek kat için : 10 – 14m2 / lt