SÜPER BRÜT ASTAR (BTA) Akrilik Emülsiyon Esaslı (Alçı)

Alçı uygulamaları için, akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı.

FENİX SÜPER BRÜT ASTARI AVANTAJLARI

  1. Brüt beton yüzeylerde, özellikle alçı uygulamaları öncesi aderansı artırır.
  2. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların çalışma süresini uzatır.
  3. Hızlı su emiciliğini engeller.

UYGULAMA ALANI

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı, sıva altına, aderansı
ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

• İç ve dış mekanlarda, brüt betonlarda uygulanır.
*Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA SINIRI

• Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
• Fenix Süper Brüt Beton astarı uygulamasından sonra en geç 7
gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• Kuruma süresi, minimum 12 saattir.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Ortam sıcaklığı, +5oC ile 30oC arası olmalıdır.
• Çok nemli ve/veya sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

• 25kg’lık ürün 10kg, 12kg’lık ürün 4,8kg su ile temiz bir kapta homojen hale gelinceye kadar katıştırılıp, pösteki rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
• Sıva alçı uygulamasına geçilmeden önce ürünün tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Fenix Süper Brüt Beton astarı aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

AMBALAJ

Net 20kg ±%2’lik plastik kovalardadır.

RAF ÖMRÜ

Normal şartlarda ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü 1 yıldır.

TÜKETİM

250 – 300gr/m2 (Yüzeye bağlı olarak)