İZODEK ÇİFT BİLEŞENLİ TAM ELASTİK SÜRME İZOLASYON

A ve B bileşeni karıştırılarak sıvı halde uygulanan, klorürlü suya
dayanıklı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, esnek sıvı polimer
ve çimento katkılı su yalıtım harcıdır.

UYGULAMA ALANI
Tüm yapılarda, özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda,
teraslarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı su yalıtım malzemesi
olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
Brüt beton,
Eski seramik kaplamalar (Fenix Brüt Beton Astar uygulanmış.)
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.
UYGULAMA SINIRI
Ahşap, sunta kontraplak ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
Negatif su basıncına karşı uygulanmaz.
Direk güneş ışığına maruz kalabilecek yerlerde çıplak bırakılmamalıdır.
PERFORMANS
Harç yoğunluğu : yaklaşık 1,50 kg /dm3
Yapışma dayanımı (TS EN 14891) : ≥ 1,00 N /mm2
Çatlak köprüleme (TS EN 14891) : ≥ 1,50 mm (+20 °C)
≥ 1,00 mm (-20 °C)
Kapiler su emme (TS EN 1602-3) : ≤ 0,10 kg/(m2h0,5)
REFERANS STANDARTLARI
TS EN 14891
Çimentolu sıvı halde uygulanan standart koşullarda ve düşük sıcaklıkta çatlak
köprüleme kabiliyeti ve kolorlu suya temasa dirençli su geçirimsizlik ürünü TİP: CM
SINIF: OP
Bayındırlık Poz No : 04.477 / 2.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Uygulanabilecek kat adeti : 2 – 3 kat.
Harcın kullanılabilme süresi : max. 3 saat.
Katlar arasında beklenilmesi gereken süre : ort. 5 saat.
Üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre : 1-2 gün.
Su depolarının su ile doldurulması için beklenilmesi gereken süre : min. 7 gün.
Tam kuruma süresi : min. 48 saat.
Mekanik mukavemet kazanma süresi : 2 gün.
Su geçirimsizlik hale gelme süresi : 7 gün.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler İzodek çift bileşenli tam elastik sürme
izolasyon uygulamasından min. 24 saat önce Fenix Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
Brüt beton, çimento bazlı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve
yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam Sıcaklığı : + 5 °C ile + 30 °C arası.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Her bir kat için 10 kg’lık sıvı bileşene 25 kg› lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek
düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3
dakika karıştırılmalıdır.
Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.
İzodek çift bileşenli tam elastik sürme izolasyon fırça veya mala ile tüm yüzeye 2
kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda
yapılmalıdır.
Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
İçme suyu depoları, uygulamadan en az 7 gün sonra %5 sodyum hipoklorit çözeltisi
ile dezenfekte edilerek içme suyu ile yıkanmalı, daha sonra su ile doldurulmalıdır. Bu
işlem senede en az 1 kez tekrarlanmalıdır.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
önerilerine uyulmamaı halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
İzodek çift bileşenli tam elastik sürme izolasyon uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle
direkt güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır..Gerekirse yüzey ıslatılıp
nemli tutulmalıdır.
Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde İzodek çift bileşenli tam elastik
sürme izolasyon üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
İzodek çift bileşenli tam elastik sürme izolasyon uygulamasının üzerinden 3 gün
geçmeden seramik vb. kaplama uygulamasına geçilmemelidir.
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan önce su ile yıkanmalıdır.
AMBALAJ
Net 25 kg’lık kraft torba ve 10 kg’lık plastik bidon
TÜKETİM
2 mm kalınlık için 3 – 3,5 kg /m2
RAF ÖMRÜ
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Sıvı bileşen dondan korunmalıdır.
RENK
Gri,Beyaz