FENİX YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Çimento esaslı kuvars, silis ve bazaltı agregalı, polimer takviyeli, kullanıma hazır
toz halde serpilerek uygulanabilen son kat hazır beton yüzey sertleştiricisidir.

UYGULAMA ALANI
Mekanik aşınma dayanımı aranan ve tozuma yapmaması istenilen taze
beton yüzeyler üzerine uygulanır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
İç ve dış mekan zeminlerde ;
– Depolar,
– Atölyeler,
– Otopark alanları,
– Servis istasyonları,
– Oto yıkama alanları,
– Süpermarketler,
– İşyerleri.
PERFORMANS
Aşınma mukavemeti : < 3,2 cm3/ 50 cm2 (TS EN 13892-3)
TS EN 13501-1:2007’ye göre yangın tepkime sınıfı A1.
Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların
tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı
farklılığından ötürü değerler değişebilir
REFERANS STANDARTLARI
TS EN 1504-2
YÜZEY HAZIRLIĞI
Fenix yüzey sertleştirici uygulanacak alanın taşıyıcı betonu en az C25 sınıfında
olmalıdır.
Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya tepsi perdahı ile
perdahlanmamalı, tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama
yapılmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Taşıyıcı beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye kadar beklenmelidir. Uygun
zaman betonun üzerine çıkıldığında, 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar
sertleşmiş olmasıdır.
Ano genişliği ve tüketim miktarlarına göre Fenix yüzey sertleştirici torbaları anoların
kenarlarına dizilmelidir.
Fenix yüzey sertleştirici bütün yüzeye serpme metodu ile dağıtılır. Malzeme
yüzeye öbekler halinde bırakılmamalı mümkün olduğu kadar homojen dağılım
sağlanmalıdır. Ayrıca ürün içindeki agregaların ayrışmaması için uzak mesafelere
serpme yapılmamalıdır. Bu işlem elle veya özel serpme ekipmanları ile yapılabilir.
Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk değiştirmesi beklenmelidir.
Homojen şekilde serpilen ve suyu çekerek rengi değişen Fenix yüzey
sertleştirici tepsi perdahı sıkıştırılarak beton ile bütünleşmesi sağlanır.
Daha sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen parlaklık elde edilene kadar bu işlem
sürdürülür.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları
ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama Dekan Boya ve Yapı
Kimyasalları.San.ve Tic Ltd Şti. sorumlu değildir.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Uygulama sonrası yüzeyin suyunu istenenden çabuk kaybetmemesi için Fenix Kür
Malzemesi uygulanmalıdır. Uygulama sırasında malzeme üzerine su atılmamalıdır.
AMBALAJ
Net 25 kg’lık kraft torba (Palette 64 adet,1600 kg)
TÜKETİM
5 kg/ m2
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında,kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5 derece +25
derece arası sıcaklık ) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
RENK
Gri , Kırmızı, Yeşil