FENİX SK-10 SU KES ELYAFLI

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, elastik, her tür zeminde
kolayca uygulanabilen, çatlama riski yüksek yüzeyler için geliştirilmiş,
elyaf katkılı, sürme su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANI
Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi
ıslak hacimlerde seramik altına, dış cephelerde boya ve kaplama altına su yalıtım
malzemesi olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
Çimento bazlı şaplar, sıvalar, brüt beton ve levhalar
Alçı bazlı yüzeyler (Fenix Brüt Beton Astar uygulanmış)
Metal yüzeyler
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.
UYGUN SON KAT SEÇENEKLERİ
Fenix SK-10 Su Kes uygulanmış yüzeylere son kat olarak akrilik esaslı boyalar, dış
cephe kaplamaları ve seramik kaplamalar uygulanır.
UYGULAMA SINIRI
İçme suyu depolarında uygulanmaz.
PERFORMANS
Yoğunluk : yaklaşık 1,49 kg /dm3
Yapışma dayanımı (TS EN 14891) ≥ 1,00 N/mm2
Çatlak köprüleme (TS EN 14891) ≥ 2 mm (+20° C)
Kapiler su emme (TS EN 1062-3) : ≤ 0,1 kg /(m2h0,5)
Uzama (EN 527-1) ≥ %140 (+23° C)
REFERANS STANDARTLARI
TS EN 14891
Bayındırlık Poz.No: 04.509
Dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanansu geçirimsizlik ürünü TİP: DM
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Mekanik mukavemet kazanma süresi : 7 gün.
Katlar arasında bekleme süresi : min. 6 saat.
Tam kuruma süresi : 48 saat.
Uygulama kalınlığı : 1-1,5 mm.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan
arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler Fenix SK-10 Su Kes uygulamasından en az 24
saat önce Fenix Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam Sıcaklığı : + 5 °C ile + 30 °C arası.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır
UYGULAMA
Fenix SK-10 Su Kes astar kat için %40 oranında su ilave edilerek homojen hale
gelinceye kadar iyice karıştırılmalı ve yüzeye uygulanmalıdır.
Astar katın kurumasından sonra, Fenix SK-10 Su Kes posteki rulo, fırça ile tüm
yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır.
İnce çatlaklar, birleşim yerleri, köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra
polyester keçe ile desteklenmelidir.
Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda uygulanmalıdır.
Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.
Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
UYGULAMA ALETLERİ
Fırça, rulo.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
AMBALAJ
Net 20 kg’lık plastik kova
Net 3,5 kg’lık plastik kova
TÜKETİM
1,5 kg /m2 (1 mm uygulama kalınlığı için)
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Sıvı bileşen dondan korunmalıdır.