FENİX NEOTECH SÜPER ÖRTÜCÜ İÇ CEPHE ASTARI

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı,
beyaz renkli, iç cephe örtücü astar boyasıdır.

UYGULAMA ALANI
Yapıların iç cephelerinde, özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik
ve su bazlı boyaların altına, aderansı artırmak ve son kat boya tüketimini azaltmak
amacıyla astar olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
• Çimento esaslı sıvalar,
• Brüt beton yüzeyler,
• Alçı-sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
• Eski boyalı yüzeyler.
*Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.
UYGULAMA SINIRI
• Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
UYGULAMA ŞARTLARI
• Ortam sıcaklığı +5ºC ile + 30ºC arasında olmalıdır.
• Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
• Fenix süper örtücü saten astar, inceltilmeden homojen hale gelinceye kadar
karıştırılıp, pösteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanır.
• Boya uygulamasında fenix süper örtücü saten astar uygulamasından en az 6 saat
sonra bazlanmalıdır.
AMBALAJ
Net 15lt ±%2’lik plastik kovalardadır.
UYGULAMA ALETLERİ
Pösteki rulo, fırça.
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı, durumlarda ambalajların ağzı sıkıca
kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.
TÜKETİM
Tek kat için : 10 – 14m2 / lt