FENİX KÜR MALZEMESİ

Betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay,
akrilik emülsiyon esaslı sıvı kür malzemesidir.

UYGULAMA ALANI
Taze uygulanmış beton, şap ve yüzey sertleştiricilerinin hızlı kurumasını önleyici
malzeme olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
İç ve dış mekanlarda;
– Betonarme, organik veya inorganik şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici
kullanılmış zeminler.
– Sıcak havalarda beton dökümlerinde.
UYGULAMA SINIRI
Fenix Kür, kullanıma hazırdır; su ile seyreltilmemelidir.
REFERANS STANDARTLARI
Bayındırlık Poz.No: 04.613 / 1
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam sıcaklığı: +5°C ile +35°C arası.
Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, su birikintisi olmamalı; kopmuş
veya kopmaya müsait parçalar temizlenmelidir.
Çok yüksek veya düşük ısılarda beton ek olarak ısınmaya ve donmaya karşı tedbir
alınmalıdır.
Püskürtme ekipmanı temiz olmalıdır.
UYGULAMA
Fenix kür, kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Fenix kür, yüzeylere eşit miktarlarda, ince bir film tabakası olacak şekilde, püskürtme
metoduyla uygulanır.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve
önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan Boya ve
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Yüksek oranda uygulama kalınlık farklılıkları leke oluşumuna neden olabilir.
Uygulama esnasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından
kaçınılmalıdır.
AMBALAJ
30 kg plastik bidon
10 kg plastik bidon
TÜKETİM
Yaklaşık 100-150 gr / m2 ‘dir.
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır