FENİX KABA EL SIVASI

Çimento esaslı polimer takviyeli hazır kaba el sıvasıdır.

KULLANIM ALANI
İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve
tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar. Yüksek yapışma ve dayanım
mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
YÜZEY HAZIRLIĞI
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı
engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi
maddeler kazınmalıdır.
• Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiratı, uygulamadan 6-8 saat
önce Fenix Tamir Harcı ile yapılmalıdır.
• Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
• Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey
emiciliğinin dengelenmesi için yüzey Fenix Brüt Beton astarı ile tek kat olarak
astarlanmalı ve 1 – 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
• Gazbeton yüzeylere uygulama yapılmadan önce Fenix İzole Lak 1/7 Astar
uygulaması yapılarak, yüzeyin su emiciliği azaltılmalıdır.
• Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin
artırılması için yüzey Fenix Brüt Beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve
minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
• Uygulama çelik mala ile tüm yüzeylere eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
• Uygulama kalınlığı 2 mm ile 7 mm arasında olmalıdır.
• Perdah malası ile yüzey düzgünlüğü sağlanarak yüzey üzerine boya veya başka
bir kaplama malzemesi ile uygulamaya uygun hale getirilmelidir.
UYGULAMA ÖNERİLERİ
• Sıvanın dayanıklılığını arttırmak için uygulama sonrasındaki 7 gün boyunca sıva
belirli aralıklarla nemlendirilmelidir.
• Daha kaliteli sonuç ve yüksek verim için köşelerde sıva profilleri kullanılmalıdır.
• Alçı yüzeylere uygulanmamalıdır.
• Ürün performansını arttırmak için Fenix Binder 100 Latex kullanılabilir.
• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama
esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.
• Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı
ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile
teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat
edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama
yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam
ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat
süre ile yağmurdan korunmalıdır.
YÜZEY VE ORTAM SICAKLIĞI
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında olmalıdır.
UYGULAMA
50 kg.’lık ambalajına ortalama 10 lt. temiz su ilave edilmelidir. Fenix Hazır
Kaba El Sıvası , mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir
kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 15 dakika
dinlendirilmelidir. Fenix Hazır Kaba El Sıvası , çelik mala yardımıyla tüm yüzeye
eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. İlk kat 1 mm.’den ince olmamalıdır. Birden fazla kat
uygulanacak ise katlar arasında 3-6 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm.’yi
geçmemelidir. Yüzey düzgünlüğü perdah malası ile sağlanmalıdır. Uygulama
sonrasında yüzey boya ve duvar kağıdı kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.
Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir. Belirtilen süreler 20°C
yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre
kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama
şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından
Dekan Boya ve Yapı Kimyasalları San.Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir.
PERFORMANS
Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m3 : 1340± 100
Basınç Dayanımı: 1,5<CS II<5,0
Bağ Dayanımı: ≥ 0,4 N/mm2
Kılcal (Kapiler) Su Emme : W1
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı: ≤ 20
Yangına Tepki Sınıfı: A1
ONAYLAR/STANDARTLAR
• TS EN 998 – 1 (GP)
• Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.476/C
KALİTE BELGELERİ
• TS EN 998 – 1’e uygundur.
• CE
UYGULAMA TALİMATLARI
Karışım Oranı
Ağırlığının %23-25 i oranında su ile karıştırılmalıdır
Karıştırma Ekipmanları
*Düşük devirli elektrikli mikser
*Özel uçlu karıştırma ekipmanı
Karıştırma süresi
Düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak şekilde
karıştırılmalıdır.Harç, 3-4 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1-2 dakika
daha karıştırılmalıdır.
AMBALAJ
Fenix Hazır Kaba El Sıvası
25 kg kraft torba palet miktarı:64 adet
50 kg kraft torba palet miktarı:40 adet
TÜKETİM/SARFİYAT
1 m2 de 1 cm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı;
-Astarlı beton yüzeyde ortalama 12,5 kg
-Sıvalı yüzeylerde ortalama 14,5 kg dır.
Bu değer , yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.
RENK
Gri
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında,kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5 derece
+25 derece arası sıcaklık ) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.