FENİX İZOLE LAK 1/7 ASTAR

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek penetrasyon ve
aderans özelliğine sahip, konsantre, şeffaf, iç ve dış cephe astarıdır.

UYGULAMA ALANI
Fenix İzole Lak Astar, su yalıtım veya boya uygulaması yapılması düşünülen
gözenekli beton, kireçli sıvalar, kireç lifli plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı
esaslı yüzeyler gibi tozuyan ve emici yüzeylere aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik
astarı olarak kullanılır.
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Kuruma süresi: 6 – 24 saat.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey, kireçli boyalar, kabarmış ve dökülmüş badanalar ve sabit olmayan gevşek
parçalardan ve tozdan temizlenmelidir.
Düz olmayan yüzeyler özel tamir harçları ve macunları ile düzeltilmelidir.
Aderansı düşük zeminlerin tesbiti için çekiç yardımı ile kontrol edilmelidir.Zayıf
kısımlar yüzeyden koparılmalıdır.
UYGULAMA ŞARTLARI
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
UYGULAMA
Fenix İzole Lak Astar, inceltilmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp,
posteki rulo, fırça veya püskürtme cihazı ile tek kat olarak uygulanmalıdır. Çok
emici yüzeylerde iki kat uygulamak gerekebilir.
Fenix İzole Lak Astar uygulanmış olduğu yüzeyin emiciliğini önemli ölçüde azaltır.
Bir sonraki su yalıtım malzemesi veya son kat boya uygulamasına ortalama 1-3
saat sonra geçilmelidir.Nemli hava koşullarında kuruma süresi uzamaktadır.
Uygulama sonrası aletler tiner ile temizlenmelidir.
Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre
uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları
ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Dekan
Boya ve Yapı Kimyasalları.San.ve Tic Ltd Şti sorumlu değildir.
UYARILAR VE ÖNERİLER
Malzeme kürünü alıncaya kadar yağıştan korunmalıdır.
AMBALAJ
Net 15lt ±%2’lik plastik kovalardadır.
TÜKETİM
150-200 gr /m2
RAF ÖMRÜ
Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden
itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
RENK
Beyaz